Loading...

درباره ما

ایده ایجاد این فروشگاه (سایت) از جایی شروع شد که در مراحل آغازین فکر قطع درختان و آسیب به محیط زیست مطرح بود و در بعد بعدی نبود یک کتاب فروشی اینترنتی بصورت جامع و کامل احساس میشد.این مسئله مارا برآن داشت که برای ایجاد چنین بستری(با ایجاد یک استارت آپ) اقدام کنیم تا بتوانیم با توجه به نیاز های جامعه کتاب خوان کشور کتاب هایی را به راحتی و سهولت در اختیار همه افرادی که به نوعی با کتاب در ارتباط هستند قرار دهیم. در این فروشگاه سعی شده که به تمام حوزه های کتاب توجه شود و بطوریکه هیچ شخصی بدون یافتن کتاب مورد نظر خود این فروشگاه را ترک نکند.

نظرات